Identifikationer

Jag har i en tidigare text beskrivit hur vi kan förlora oss i vår omedelbara upplevelse, fastna i känslor och tankar utan att vara medvetna om att det är det som sker. Men vi har också saker som vi identifierar vårt jag med som är mer bestående över tid. Vi är ofta identifierade med vissa […]

Läs mer