Jag ingår I Psykosyntesakademins lärarstab sedan 1998, och håller där bland annat i utbildningsmoment om anknytningsteori och utvecklingspsykologi, terapeutisk teknik, den terapeutiska relationen och diagnostik.

Sedan 2016 är jag återkommande gästlärare vid International School of Psychotherapy, Counselling and Group Leadership i St. Petersburg, Ryssland.

Jag undervisar i utbildningen ”De livsviktiga åren”, en ettårig fortbildning för förskolepersonal som arbetar med de minsta barnen. Utbildningen är montessoriinriktad, och mitt bidrag handlar om vikten av självkännedom i arbetet med barn.

Jag erbjuder också skräddarsydda uppdragsutbildningar, till exempel inom handledarskap.