Inte ditt fel – men du är ansvarig

När livet är besvärligt och vi inte klarar att hantera det som vi vill och tycker att vi borde så är det lätt att bli självkritisk. Vi klandrar oss själva för våra tillkortakommanden. Det är sällan till hjälp, utan vad som oftast händer är att självkänslan sjunker ytterligare. Den engelske psykologiprofessorn Paul Gilbert, som företräder det som […]

Läs mer
Avidentifiering

Ett centralt förhållningssätt i psykosyntes är det som kallas för avidentifiering. Det handlar om att träna förmågan att på ett icke-dömande sätt observera sin egen upplevelse. Ofta förlorar vi oss helt i våra inre upplevelser så att vi inte medvetet registrerar vad som händer utan i stället reagerar mer eller mindre automatiskt. När vi kan […]

Läs mer