Jag erbjuder distansterapi för dig som bor på annan ort och därför inte har möjlighet att fysiskt komma till mottagningen. Plattformen är Zoom, Skype eller FaceTime, och du behöver ha tillgång till en lugn och ostörd plats för samtalen.

Det bästa är om digitala möten kan kombineras med sessioner där vi träffas, men jag har också erfarenhet av att terapier som genomförts helt, eller nästan helt över digitala plattformar har gett goda resultat.