Syftet med handledning är att den ska vara ett stöd för att du ska kunna fungera så bra som möjligt i din yrkesroll. Inom det övergripande syftet kan innehållet i olika handledningsmöten variera en hel del. Ibland är fokus på utmanande situationer du ställts inför i din roll.

Ibland är fokus på hur du som handledd fungerar, dina resurser och utvecklingsområden. Ibland kan ett handledningsmöte fokusera mer på teknik och metod. Och om du har utmaningar i din privata livssituation som påverkar hur du fungerar i yrkesrollen så kan även det rymmas inom syftet med handledningen.

Handledning kan vara individuell eller i grupp. Jag har lång erfarenhet av att handleda psykoterapi, och har också erfarenhet av att handleda arbetslag inom olika former av psykosocial verksamhet som till exempel psykiatri, socialtjänst, boendestöd, flyktingboenden och kyrklig verksamhet. Jag har en tvåårig handledar- och coachutbildning från Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning (SAPU).

Handledning kan ske i min lokal, Rimbogatan 8, och jag besöker också arbetsplatser för handledning när det är mer lämpligt.

Pris för handledning enligt överenskommelse.