Mindfulness är ett begrepp som blivit populärt på senare år, och som ofta översätts som medveten närvaro. För att ha en inre frihet i hur vi ska förhålla oss till våra upplevelser så måste vi först lägga märke till vad vi faktiskt upplever. Ofta är vi förlorade i vår upplevelse utan att medvetet lägga märke till den. 

En definition av mindfulness är: ”medvetenhet om upplevelsen i nuet, med acceptans” (Siegel).

Låt oss titta på varje del i den definitionen:

Medvetenhet är vår mänskliga förmåga att lägga märke till vår upplevelse. Om du kommer hem till din hund så blir hunden glad, och den känslan är förmodligen väldigt lik när vi känner oss glada. Men så vitt vi vet kan inte hunden säga till sig själv: jag är verkligen glad just nu. Det är en mänsklig förmåga, det är medvetenhet. Det här kan missförstås som ett sätt att hålla distans till upplevelser. Poängen är tvärtom, att kunna medvetet välja att stanna med och acceptera upplevelser som vi annars skulle undvika.

Den andra delen i definitionen säger att det handlar om den upplevelse jag har just nu. Även om jag ältar mitt förflutna eller oroar mig för morgondagen så gör jag det nu. Och när jag blir medveten om det, när jag kan medvetet notera att jag är orolig snarare än att vara helt förlorad i de hemska scenarier jag målar upp, så gör det skillnad. Kanske kommer min oro att besannas, kanske inte, Det enda jag vet är att det är en upplevelse som jag har nu. Femtonhundratalsförfattaren Montaigne skriver med lite självironi: ”Mitt liv har varit fyllt av fruktansvärda olyckor, varav de flesta aldrig har inträffat.”

Den tredje delen är acceptans. Det betyder acceptans av upplevelsen, det här är faktiskt vad jag upplever just nu. Naturligtvis har vi preferenser i livet. Om jag är i en destruktiv relation så kanske det bästa jag kan göra är att ta mig därifrån. Men för att komma till det beslutet behöver jag acceptera att det här är faktiskt vad jag upplever i relationen. 

Motsatsen är när vi undviker vår upplevelse. Det gör vi alla mer eller mindre, vi har alla psykologiska försvar. Ofta, kanske alltid, leder det undvikandet i förlängningen till ökat lidande. Den amerikanska psykologen Kristin Neff uttrycker det i sin bok ”Self Compassion” med en närmast matematisk formel: Lidande = smärta x undvikande. 

Så mindfullness är inte någon teknik för avslappning. Det är en träning i att stanna med det som är, även när upplevelsen är obehaglig,