Livet är inte alltid så lätt, och man kan säga att syftet med terapi är att det ska vara ett stöd att kunna leva så autentiskt och tillfredställande som möjligt. Vi har alla utmaningar och svårigheter i våra liv, och vi har alla styrkor och resurser som vi kan bygga vidare på. Båda är lika viktiga att uppmärksamma i en terapi.

Man kan söka terapi av många olika anledningar. Ofta är den utlösande orsaken att något gör ont i livet. Du kan ha hamnat i en kris på grund av någon svår omställning i livet, som en förlust av en viktig relation, förlust av ett arbete eller en hälsokris. Det kan handla om svårigheter som pågått länge, som långvariga relationsproblem, nedstämdhet eller ångest. Det kan också vara så att du på många sätt är tillfreds med din tillvaro och söker terapi för att lära känna dig själv bättre och hitta mer av din potential och kanske en djupare känsla av meningsfullhet.

Eftersom jag har flera utbildningar så kan jag också arbeta på lite olika sätt. Mitt ideal är att upplägget av terapin verkligen ska passa de behov som du som klient kommer med. Metoden ska anpassas efter dig, inte tvärt om.

De inledande mötena av en ny terapi är alltid kartläggande. Jag behöver lära känna dig och förstå vad du behöver hjälp med, och tillsammans formulerar vi vad vi ska arbeta med, och hur det arbetet kan tänkas gå till. De inledande mötena är också en chans för dig att känna efter om du tror att du kommer att trivas att arbeta med mig.

För att terapi ska ge önskad effekt så är det viktigt att ha regelbundna möten. Varannan vecka är ett minimum, och ofta är det bättre att träffas varje vecka om det går, särskilt i början av terapin.

Jag tar emot i trivsamma lokaler på Rimbogatan 8, centralt och samtidigt lugnt och tyst.

Priset för terapisessioner är 1000:- och varje session är 60 minuter.