Coachning är en målstyrd och lösningsfokuserad process som handlar om din utveckling inom din yrkesroll. Vi definierar ditt önskade läge, var du är nu, vilka hinder och resurser som finns, och vilka steg du behöver ta för att närma dig ditt önskade läge.

I min roll som coach stöttar jag dig genom frågor, sammanfattningar och uppföljningar men rollen är inte rådgivande. Det är du som definierar dina mål och de steg du vill ta för att närma dig målen, och man kan säga att coachingen är en hjälp att hålla fokus på det som är viktigt för dig.

Ofta är det lagom att träffas varannan eller var tredje vecka i en coachande kontakt. Tillräckligt ofta för att inte tappa fokus, men tillräckligt mycket tid mellan träffarna för att du ska hinna ta de steg som du föresatt dig mellan våra möten.

Jag har en tvåårig handledar- och coachutbildning från Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning (SAPU).

Pris för coaching enligt överenskommelse

SAPU