Jag är leg. Psykoterapeut, dipl. Psykosyntesterapeut PSA och handledarutbildad. Jag utbildade mig vid Psykosyntesakademin i Stockholm och har sedan 1992 arbetat som psykosyntesterapeut i egen mottagning. 2005 påbörjade jag legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi med relationell och affektfokuserad inriktning vid Stockholms Akademi för Psykoterapeututbildning (SAPU) och sedan 2008 arbetar jag med legitimation.

Fredrik Lundh

Jag har alltid sett terapeutjobbet som ett yrke där man inte kan bli fullärd, och jag har strävat efter kontinuerlig fortbildning. Exempel på fortbildning som tydligt påverkar mitt arbetssätt är Paul Gilberts compassionfokuserade terapi, och Daniel Brown och David Elliotts metodik för att arbeta med otrygga anknytningsmönster.

Min filosofi är att ingen terapeutisk metod passar alla, och att det är en fördel att som terapeut kunna variera sitt arbetssätt för att möta klientens behov.

Förutom mitt arbete med terapi och handledning så ingår jag i Psykosyntesakademins lärarstab och sitter som ledamot i skolans styrelse. Jag var också rektor för Psykosyntesakademin 2000-2005. Jag var så länge det var möjligt återkommande gästlärare vid International School for Psychotherapy, Counselling and Group Leadership i St. Petersburg, Ryssland.

SAPU