Vilka val har du gjort idag? Antagligen en massa små beslut som du kanske inte tänkte på, som att stiga upp när väckarklockan ringde (eller inte), att välja de kläder du satte på dig, välja din resväg till jobbet, välja att ringa någon vän eller släkting eller att inte göra det osv. Livet är fullt av beslut som vi ofta fattar mer eller mindre omedvetet. Men vi har också alla varit med om upplevelsen av att brottas med stora beslut, som till exempel att stanna i en relation eller bryta upp. Att fatta beslut som vi vet får stora konsekvenser är ofta väldigt svårt. Vi kan inte överblicka de konsekvenser olika alternativ kan få, och det kan vara svårt att veta vad som är mest ”rätt”. En annan svårighet kan vara att medvetna val också innebär att vi väljer bort något. Tomas Tranströmer skriver i sin dikt ”Det blå huset”: ”Tack för det här livet! Ändå saknar jag alternativen. Alla skisser vill bli verkliga”. En ung människa kan ha mängder av skisser som skulle kunna förverkligas, ju äldre jag blir desto fler val har jag redan gjort, desto fler skisser har jag valt bort. Det är oundvikligt. Även om jag undviker att fatta medvetna beslut så är det också ett val som får sina konsekvenser.

Inom existentiell psykologi och inte minst inom psykosyntesens tradition lägger man stor vikt vid viljan, och de val vi gör. Man kan säga att de val jag gör nu inte bara bidrar till att utforma min framtida livssituation, utan också bidrar till att forma mitt framtida jag. I någon mån blir vi det vi väljer.

Men hur fri är egentligen viljan? Här har olika psykologiska traditioner kommit till olika svar. Freud hade en ganska deterministisk syn och menade att vi i väldigt stor utsträckning styrs av omedvetna krafter. En motsats skulle kunna vara den bild som förs fram i vissa självhjälpsböcker att vi helt skapar vår verklighet genom våra tankar och att vår frihet därigenom skulle vara helt obegränsad om vi bara insåg det.

Psykosyntesens grundare Roberto Assagioli formulerar det som att allt som vi är omedvetna om styrs vi av, men allt som vi gör medvetet kan vi förhålla oss till med medvetna val. Jag tycker att det är en bra inställning eftersom den både erkänner att vi styrs av mycket som vi inte har koll på, som till exempel omedvetna rädslor, samtidigt som det blir viktigt att göra medvetna val i den utsträckning vi kan och inte minst att öka vår självkännedom för att därigenom öka vår inre frihet.