Mindfulness

Mindfulness är ett begrepp som blivit populärt på senare år, och som ofta översätts som medveten närvaro. För att ha en inre frihet i hur vi ska förhålla oss till våra upplevelser så måste vi först lägga märke till vad vi faktiskt upplever. Ofta är vi förlorade i vår upplevelse utan att medvetet lägga märke […]

Läs mer