Mindfulness

Mindfulness är ett begrepp som blivit populärt på senare år, och som ofta översätts som medveten närvaro. För att ha en inre frihet i hur vi ska förhålla oss till våra upplevelser så måste vi först lägga märke till vad vi faktiskt upplever. Ofta är vi förlorade i vår upplevelse utan att medvetet lägga märke […]

Läs mer
Identifikationer

Jag har i en tidigare text beskrivit hur vi kan förlora oss i vår omedelbara upplevelse, fastna i känslor och tankar utan att vara medvetna om att det är det som sker. Men vi har också saker som vi identifierar vårt jag med som är mer bestående över tid. Vi är ofta identifierade med vissa […]

Läs mer
Vår inre mångfald

De flesta av oss kan nog känna igen att vi har olika sidor i vår personlighet. Ett tydligt exempel är när vi upplever inre konflikt. Om jag går och velar ifall jag ska ta det där nya jobbet som verkar utmanande och svårt, eller om jag ska vara kvar på mitt välkända men lite tråkiga […]

Läs mer
Om att göra val

Vilka val har du gjort idag? Antagligen en massa små beslut som du kanske inte tänkte på, som att stiga upp när väckarklockan ringde (eller inte), att välja de kläder du satte på dig, välja din resväg till jobbet, välja att ringa någon vän eller släkting eller att inte göra det osv. Livet är fullt […]

Läs mer
Inte ditt fel – men du är ansvarig

När livet är besvärligt och vi inte klarar att hantera det som vi vill och tycker att vi borde så är det lätt att bli självkritisk. Vi klandrar oss själva för våra tillkortakommanden. Det är sällan till hjälp, utan vad som oftast händer är att självkänslan sjunker ytterligare. Den engelske psykologiprofessorn Paul Gilbert, som företräder det som […]

Läs mer
Avidentifiering

Ett centralt förhållningssätt i psykosyntes är det som kallas för avidentifiering. Det handlar om att träna förmågan att på ett icke-dömande sätt observera sin egen upplevelse. Ofta förlorar vi oss helt i våra inre upplevelser så att vi inte medvetet registrerar vad som händer utan i stället reagerar mer eller mindre automatiskt. När vi kan […]

Läs mer
Om självkritik

Det är min erfarenhet efter många års arbete som terapeut att många människor är mer självkritiska än de själva inser. Det är också mycket vanligt när man blir varse sin självkritik, att man ändå tycker att den är berättigad eller nödvändig. ”Om jag inte var hård mot mig själv skulle jag inte få något gjort.” […]

Läs mer